Former group members

2017

Bart Degreef

Bart Degreef

Yangguang Ou

Yangguang Ou

Steve Groskreutz

Steve Groskreutz

 

2016

Jessie Jiang

Jessie Jiang

Kevin McCarl

Kevin McCarl

Kayla Thomas

Kayla Thomas

 

2015

            Bocheng Yin

            Bocheng Yin

2014

          Dujuan Lu

          Dujuan Lu

2013

Amy Hamsher Rupert

Amy Hamsher Rupert

        Juanfang Wu

        Juanfang Wu

         Hong Zhang

         Hong Zhang

2012

               Si Li

               Si Li

  Manyan Wang

  Manyan Wang

2011

        Amir Faraji

        Amir Faraji

             Yifat Guy

             Yifat Guy

             Xiaomi Xu

             Xiaomi Xu

          Yanhong Yang

          Yanhong Yang

2010

         Lei Hong

         Lei Hong

2009

Kristi O'Neal Kaufman

Kristi O'Neal Kaufman

         Kelley Peters

         Kelley Peters

group.jpg
Weber Group 2008

Weber Group 2008

Weber Group 2007

Weber Group 2007

Kristi Amy.jpg
Weber Group 2005

Weber Group 2005

aparna.jpg

1998

Weber Group 2004

Weber Group 2004

lambie agarwal weber 04.jpg
Prof. Weber, Xu Zhang

Prof. Weber, Xu Zhang

1987

1987 annie.jpg
lance.jpg
kamal karen 1987.jpg
1987 1.jpg