Former group members

2017

 Bart Degreef

Bart Degreef

 Yangguang Ou

Yangguang Ou

 Steve Groskreutz

Steve Groskreutz

 

2016

 Jessie Jiang

Jessie Jiang

 Kevin McCarl

Kevin McCarl

 Kayla Thomas

Kayla Thomas

 

2015

             Bocheng Yin

            Bocheng Yin

2014

           Dujuan Lu

          Dujuan Lu

2013

 Amy Hamsher Rupert

Amy Hamsher Rupert

         Juanfang Wu

        Juanfang Wu

          Hong Zhang

         Hong Zhang

2012

                Si Li

               Si Li

   Manyan Wang

  Manyan Wang

2011

         Amir Faraji

        Amir Faraji

              Yifat Guy

             Yifat Guy

              Xiaomi Xu

             Xiaomi Xu

           Yanhong Yang

          Yanhong Yang

2010

          Lei Hong

         Lei Hong

2009

 Kristi O'Neal Kaufman

Kristi O'Neal Kaufman

          Kelley Peters

         Kelley Peters

group.jpg
 Weber Group 2008

Weber Group 2008

 Weber Group 2007

Weber Group 2007

Kristi Amy.jpg
 Weber Group 2005

Weber Group 2005

aparna.jpg

1998

 Weber Group 2004

Weber Group 2004

lambie agarwal weber 04.jpg
 Prof. Weber, Xu Zhang

Prof. Weber, Xu Zhang

1987

1987 annie.jpg
lance.jpg
kamal karen 1987.jpg
1987 1.jpg